Osiągnięcia Koka

KOKA PRZYCHODZKA PRERIA

ur. 2014. 11. 02

Rodzice:

matka- Molinarvolgyi Tallahasse

ojciec- Qirak my Happiness Interrinus

Wystawy:

2015r- lok I Very Promising

2016r- lok. II Excellent

2017r- Excellent

2017r- Excellent

Kraina Goszczowice